Biography
Introduction (video)
Written & Future works
To my readers
Photo Gallery
Jack in the Media
Jack on Facebook
Facebook JL Community
Jack on Twitter

 

auteursfoto-jack-lance_klein_huge_it_small_gallery

usavlagWhen I was just a boy, writing was already foremost on my mind. When my parents took me places, I would write down whatever we had done and visited. Already then I was pretty much aware of what I wanted to do in life. But if you start writing fiction stories, as I began to do, what kind of stories? If I tell you that I chose, with a very sane mind, to spend my college years in Scotland, then that says a lot, I think. Scotland lured me, like the Sirens did in the old Greek mythology. The Celtic myths and legends appealed to me – not to mention all those haunted castles and scary monsters. What’s behind reality as we can experience it, has also always fascinated me. When I was a reporter for Dutch national magazines, I managed to convince my editors to let me write about all that stuff. So I typed stories about ghosts, curses, magic, clairvoyance, unexplained mysteries, and lots more.

That was also inspiring for my fiction tales. My first attempts were short stories, usually about ordinary situations, which then turn out to be not so ordinary anymore.

My short stories became novels, but the ingredients of the stories remained the same – and I will keep on writing about mystery and suspense as long as I’m able to.

If you think of reading my stories, what am I promising you? Well, for starters: that I’ve done my utmost to give you a satisfying, exciting read. Something out of the ordinary will happen, something odd – or something very scary. You’ll want to know how it turns out.

And I promise you that my stories are easy reads. I don’t like using big words myself, so why bother you with it? I’ll try to hook you right at the beginning of any story, and not lo anymore.

What authors can you compare me with? You know, that’s very difficult for me to say. However, I am not ashamed to admit that I’ve always enjoyed the works of Stephen King and Dean Koontz tremendously, and some of their styles is surely visible in my stories.

I’d be grateful if you decide to read one of my books. If you’ve already done so and you liked it, please, pick up the next book!

To everyone with any interest at all in my stories, I say humbly: thank you so much.

Without you, I’d be nowhere.

Jack Lance

 

vNLvlagToen ik heel jong was, een jaar of zes, was ik al bezig met schrijven. Als ik met mijn ouders op reis ging, maakte ik reisverslagen. Ik wist toen al heel goed welke kant ik het op wilde laten gaan voor mezelf. Maar als je gaat schrijven, waarover dan? Als ik zeg dat ik een bewuste keuze heb gemaakt om enkele jaren van mijn studietijd in Schotland door te brengen, dan geeft dat denk ik al iets aan. Ik ging daarheen omdat de Keltische mythen en legenden mij boeiden. En dan heb ik het nog niet eens over de spookkastelen en enge monsters en ander gespuis aldaar.

Wat er is achter de werkelijkheid zoals we die kunnen ervaren, heeft me altijd gelokt. Toen ik begon te schrijven deed ik dat als verslaggever voor landelijke tijdschriften en ik kreeg het gedaan dat ik reportages mocht maken, juist over wat er is om de hoek van het alledaagse. Ik typte artikelen over geesten, vervloekingen, magie, helderziendheid, onverklaarbare mysteriën en nog veel en veel meer. Behalve dat mij dat sterk interesseerde en nog steeds heel erg bezighoudt, inspireerde het me voor de fictieverhalen die ik begon te schrijven. Dat waren eerst vingeroefeningen, korte verhalen waarin het meestal ging over gewone, alledaagse situaties, die dan opeens niet meer zo gewoon en alledaags zijn.

Dit heb ik volgehouden toen de korte verhalen volwaardige mysterieuze thrillers werden, en hiermee blijf ik doorgaan, ook in de nieuwe thrillers die nu nog alleen in mijn hoofd bestaan, maar op een dag op papier tot leven zullen komen. Wat beloof ik je als je mijn verhalen leest? Ik beloof je dat ik er alles aan heb gedaan om ze spannend te maken. Er gebeurt iets raadselachtigs, iets vreemds, of iets dat griezelig is, en je zult willen weten hoe het afloopt. Ik beloof je ook dat mijn verhalen gemakkelijk leesbaar zijn. Ik hou niet van moeilijke, ingewikkelde zinnen. Ik probeer jou, lezer, meteen bij de lurven te grijpen en je niet meer los te laten.

Waar mijn verhalen op lijken? Het is altijd moeilijk je eigen werk ergens mee te vergelijken, maar ik schaam me er niet voor dat ik altijd heb genoten van het werk van Stephen King en Dean Koontz, en dat iets van hun stijlen ook in mijn verhalen terug te vinden is.

Ik zou het leuk vinden als je een boek van mij gaat lezen. En als je dat al gedaan hebt en het beviel je, dat je dan verder gaat met het volgende boek!
Aan iedereen met interesse in mijn verhalen zeg ik: hartelijk dank.
Zonder jullie was ik nergens.

Jack Lance

Facebooktwittermail